PDF: Vernieuwde Cookie wetgeving | d-Tail Company

Sinds de ingang van de vernieuwde Cookie wetgeving in Europa heerst er veel onduidelijkheid rondom de vervolgstappen voor bedrijven.

Wat moet er nou exact ondernomen worden om te voldoen aan de eisen van deze wetgeving. Welke stappen moeten er gevolgd worden en welke consequenties heeft dit voor uw website.

Het iab heeft een guide geschreven genaamd 'Cookie complicance guide' waarin duidelijk en praktisch beschreven staat wat de volgende stappen zijn met de intreding van deze wetgeving.

Download hier de Cookie Compliance guide

Bookmark and Share
<< terug