Sponsoring | d-Tail Company sponsort opvallende projecten

d-Tail Company is een maatschappelijk betrokken organisatie. In samenspraak met het personeel is een duidelijk kader gesteld waaraan sponsorprojecten moeten voldoen. Daarom sponsoren wij opvallende projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit, communicatie en het stimuleren van jong talent. Hieronder vindt u een overzicht van door d-Tail Company gesponsorde initiatieven.

Nooka's project

In het Noorden van Thailand midden in de jungle leven de Karen stammen van de natuur en kleinschalige landbouw. Nooka is 29 jaar en geboren in Panpakowlam. Hij heeft een kennisuitwisselingsproject bedacht; in ruil voor onderwijs op deze school biedt het dorp jou de kans om te ervaren hoe het is om te leven in de jungle. d-Tail Company helpt het plan verder te ontwikkelen en zorgt voor een site en campagne om aandacht te vragen voor Nooka’s Project.

Lees meer over Nooka's project.

Young Creative Award

De Young Creative Award is een initiatief van Terre des Hommes en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking en richt zich op middelbare school scholieren. Die worden uitgedaagd een bepaald thema bij leeftijdsgenoten onder de aandacht te brengen door een media-uiting te maken. De winnende uiting wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De YCA is 7 keer georganiseerd en de laatste 2 edities heeft d-Tail Company getekend voor de campagnestrategie en -uitvoering. Dit resulteerde in de succesvolle campagnes ‘ruilen?’ in 2002 en ‘StrijdMeeEnWin.nl’ in 2004. d-Tail Company heeft dit project gesponsord om jongeren te stimuleren op een creatieve manier maatschappelijk betrokken bezig te zijn met media en reclame. Andere sponsors zijn Radio 538, TMF en MTV.

Stichting K4

Stichting K4 vraagt aandacht voor kunst gemaakt door verstandelijk gehandicapten. De stichting stimuleert het maken van kunst bovendien met de tweejaarlijkse K4 Award. d-Tail Company sponsort K4 sinds 1999.

ICT Zaanstreek

Op initiatief van de Kamer van Koophandel, Syntens en het IKTC is in samenwerking met ICT-bedrijven uit de Zaanstreek het ICT Zaanstreek gestart. ICT Zaanstreek is een onafhankelijk cluster van ICT-bedrijven uit de regio. d-Tail Company ondersteunt het cluster bij de doelstelling de zichtbaarheid van de ICT-bedrijven in de regio onderling en naar buiten toe te vergroten. d-Tail Company ontwikkelde de huisstijl en verzorgt de communicatie-uitingen en PR voor de stichting. www.ictzaanstreek.nl


Mensenrechtenmonument Zaanstreek

‘Een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.’ Maar nog steeds ontbreekt het honderden miljoenen mensen aan die rechten. Denk ook aan de stromen vluchtelingen, aan schendingen van vakbondsrechten, aan ongelijke behandeling van homo- en heteroseksuelen. Daarom wil de Stichting Mensenrechtenmonument Zaanstreek een monument aan de Zaan. Om tot bezinning op te roepen. Om zichtbaar te maken dat mensenrechten noodzakelijk zijn voor sociale samenhang. Om elkaar daar te kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld voor een herdenking. Het moet een monument worden dat niet alleen stil aan de waterkant staat, maar waarmee we mensen daadwerkelijk kunnen oproepen: een klankschaal die ook werkt als noodklok, als alarmbel. d-Tail Company wil met een team van werknemers die een grote diversiteit kent, graag meewerken aan de realisatie van een project dat hier blijvend aandacht voor vraagt. Om het mensenrechtenmonument onder de aandacht te brengen hebben wij de actiepagina ontwikkeld. Zie ook www.mensenrechtenmonumentzaanstreek.nl.


Helen Dowling Intituut

Het Helen Dowling Instituut biedt psychosociale begeleiding aan mensen met kanker en hun naasten. Zowel individueel als in groepen. Het helpt de mensen met kanker zich aan de nieuwe levenssituatie aan te passen. Het is gericht op de emotionele, psychologische en relationele gevolgen van de ziekte. Elk jaar organiseert het Helen Dowling Instituut een benefietgala. De organisatie is mede in handen van MontracLinde, al jarenlang sponsor van het HDI. Ook d-Tail Company ondersteunt de doelstellingen van het Helen Dowling Instituut. De opbrengst van het gala komt geheel ten goede aan de patiëntenzorg van het HDI. Zie ook www.hdi.nl.Nooka's project