Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat het om het vinden van de balans tussen people, profit en planet: de triple-P-benadering. Het is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).


MVO Nederland

d-Tail Company werkt op meerdere manieren mee aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo zijn wij lid van MVO Nederland, de kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. d-Tail Company kiest zoveel mogelijk voor groene partners. Via de website van MVO Nederland is het mogelijk te zoeken naar verschillende bedrijven die aan die eisen voldoen. www.mvonederland.nlCleanbits

Daarnaast is d-Tail Company deelnemer van het Cleanbits-netwerk. Cleanbits is een actieve organisatie die streeft naar een zinvolle bijdrage aan het creëren van een duurzaam en milieuvriendelijk internet. Dit doen zij onder andere door middel van het realiseren van CO2-neutrale websites, het stimuleren van de bewustwording van het effect van webservers op het milieu en stimulering van groen energieverbruik. Een CO2-neutrale website wordt gerealiseerd door het bepalen van de jaarlijkse CO2-uitstoot van de website en dit te compenseren door bijvoorbeeld boomaanplant of investeren in windenergie. www.cleanbits.nl


TNT Post  

Niet alleen voor websites kan de CO2 uitstoot gecompenseerd worden, het geldt ook voor de post. En daarnaast geeft TNT Post tips hoe we een mailing op een duurzame manier kunnen produceren en verzenden. De CO2 uitstoot die dan nog overblijft, kan worden gecompenseerd met de investering in projecten die voldoen aan de Gold Standard. De Gold Standard is een bijzonder transparant systeem met een wereldwijd register. Projecten die voor de Gold Standard in aanmerking willen komen worden door middel van strikte regels gecontroleerd, gecertificeerd en geregistreerd. Daarnaast investeert de TNT Post in een bos dat Natuurmonumenten in Huis ter Heide plant.


Maatschappelijke projecten die wij sponsoren

d-Tail Company is een maatschappelijk betrokken organisatie. In samenspraak met het personeel is een duidelijk kader gesteld waaraan sponsorprojecten moeten voldoen. Daarom sponsoren wij opvallende en maatschappelijke projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van creativiteit, communicatie, het stimuleren van jong talent en duurzaam ondernemen. Zie sponsoring voor de verschillende projecten.


d-Tail Company kiest maatschappelijk verantwoord.

Ook binnen d-Tail Company proberen we zo duurzaam mogelijk te handelen. Onze huisstijl produceren we zo milieuvriendelijk mogelijk. We kiezen voor groene partners en duurzame producten. Zo min mogelijk verspilling van papier, energie en water staat op kantoor hoog in het vaandel.

mvonederland
cleanbits
tntpost